16 دی 1357
معرفی کابینه بختیار

شاپور بختيار نخست‌وزير جديد ايران اعضاي كابينه خود را به محمدرضا پهلوی معرفي كرد.