18 دی 1285
مرگ مظفرالدین شاه قاجار
مظفرالدين شاه قاجار بر اثر بيماري در 54 سالگي درگذشت. جنازه وي در تكيه دولت به امانت گذارده شد تا طبق وصيتش به كربلا حمل شود.