18 دی 1358
دستگیری سران گروهک فرقان
رهبر گروه فرقان و 45 نفر از اعضاي اين گروه در پي يك سلسله عمليات تجسسي و نظامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دستگير شدند.