19 دی 1365
آغاز عملیات کربلای 5

عمليات كربلاي 5 با رمز يا زهرا «س» در شرق بصره عليه نيروي متجاوز رژیم بعث عراق آغاز شد.