19 دی 1356
قیام خونین مردم قم

به نوشته روزنامه اطلاعات، مقاله 17 دي اين روزنامه سبب تظاهرات اعتراض‌آميز مردمدر شهرستان قم شد و مقابله مأمورين با مردم 6 كشته و 9 زخمي برجاي گذاشت.