20 دی 1365
حملات موشكي رژيم بعث عراق به دو شهر دزفول و بروجرد

در پی حملات موشكي رژيم بعث عراق به دو شهر دزفول و بروجرد، 90 تن از مردم به شهادت رسیدند.