22 دی 1388
شهادت دکتر مسعود علیمحمدی

دکتر مسعود علیمحمدی استاد برجسته فیزیک دانشگاه تهران هنگام خروج از منزلش در یک عملیات تروریستی بر اثر انفجار بمب کنترل از راه دور ترور شد و به شهادت رسید.