22 دی 1357
تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی

امام خميني امروز در پيامي تشكيل «شوراي انقلاب اسلامي» را اعلام كردند. ایشان در همین پيام دولت بختيار را «غاصب» ناميدند.