22 دی 1356
محکومیت انتشار مقاله توهین‌آمیز علیه امام خمینی توسط مراجع تقلید

آيات عظام گلپايگاني، مرعشي نجفي، مرتضي حائري و هاشم آملي، نسبت به چاپ مقاله توهين‌آميز عليه امام خميني در روزنامه اطلاعات، اعتراض كردند.