23 دی 1359
اولین حمله شیمیایی رژیم بعث عراق علیه مواضع جمهوری اسلامی

اولين حمله و بمباران شيميايي رژیم بعث عراق عليه يكي از مواضع جمهوري اسلامي ايران در 50 كيلومتري غرب ايلام صورت گرفت.