23 دی 1357
تشکیل شورای سلطنت توسط محمدرضا پهلوی

در آخرین روزهای حیات رژیم پهلوی، شوراي سلطنت به رياست سيدجلال‌الدين تهراني تشكيل شد.