گزارش مطبوعات از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به پاکستان در سال 1364

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روز 24 دیماه 1364، آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت ایران در صدر هیئتی وارد پاکستان شده و با استقبال بی‌سابقه مردمی مواجه شدند. آنچه در ادامه می‌بینید گزارش روزنامه‌های داخلی ایران از این سفر است.


بازخوانی استقبال تاریخی مردم پاکستان از آیت‌الله خامنه‌ای در سال 64

روزنامه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 24 دی 1364

بازخوانی استقبال تاریخی مردم پاکستان از آیت‌الله خامنه‌ای در سال 64

روزنامه اطلاعات، پنج‌شنبه 26 دی‌ماه 1364

بازخوانی استقبال تاریخی مردم پاکستان از آیت‌الله خامنه‌ای در سال 64

روزنامه جمهوری،پنجشنبه 26 دی ماه 1364

بازخوانی استقبال تاریخی مردم پاکستان از آیت‌الله خامنه‌ای در سال 64

روزنامه جمهوری اسلامی، چهارشنبه 25 دی‌ماه 1364

بازخوانی استقبال تاریخی مردم پاکستان از آیت‌الله خامنه‌ای در سال 64

روزنامه اطلاعات، پنج‌شنبه 26 دی‌ماه 1364