25 دی 1334
محکومیت نواب صفوی و اعضای فدائیان اسلام به اعدام
سيدمجتبي نواب صفوي، خليل طهماسبي، مظفر ذوالقدر و سيدمحمد واحدي از اعضاي فدائيان اسلام در دادگاه تجديدنظر به اعدام محكوم شدند.