25 دی 1357
فرار خاندان سلطنتی از کشور
اعضاي خاندان سلطنتي از کشور فرار کردند. فریده دیبا مادر فرح پهلوی به اتفاق علیرضا و لیلا پهلوی، سپهبد هاشمی‌نژاد و آتابای امروز با یک هواپیمای نظامی رهسپار آمریکا شدند.