26 دی 1316
شهادت آیت‌الله میرزا محمد آقازاده خراسانی به دست عوامل رضاخان

آیت‌الله میرزا محمد آقازاده خراسانی رئیس حوزه علمیه مشهد که در مبارزه علیه كشف حجاب نقش موثري داشت، به دست عوامل رضاخان به شهادت رسید.