شهید نواب صفوی در آئینه تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روز 27 دیماه 1334، سید مجتبی نواب صفوی، رهبر فدائیان اسلام توسط رژیم پهلوی اعدام شد و به شهادت رسید. 

در ادامه تصاویری از این روحانی مبارز را مشاهده می‌کنید.


تصاویری از شهید نواب صفوی
تصاویری از شهید نواب صفوی
تصاویری از شهید نواب صفوی
تصاویری از شهید نواب صفوی
تصاویری از شهید نواب صفوی
تصاویری از شهید نواب صفوی
تصاویری از شهید نواب صفوی

تصاویری از شهید نواب صفوی