27 دی 1359
تجهیز تسلیحاتی رژیم بعث عراق توسط فرانسه در جنگ تحمیلی

60 فروند هواپيماي جنگنده «ميراژ - اف-1» از سوي فرانسه در اختيار رژيم بعث عراق قرار گرفت تا در جنگ با جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گيرد.