27 دی 1357
اعتصاب نظامیان به حمایت از نهضت امام خمینی

افسران، درجه‌داران و همافران پايگاه چهارم شكاري وحدتي دزفول به حمايت از نهضت امام خمینی دست به اعتصاب غذا زدند.