محمدرضا اعتمادیان در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمدرضا اعتمادیان، از مبارزین انقلابی که در دوران تبعید امام خمینی، با مسافرت به نجف، پیام‌های ایشان را به انقلابیون منتقل می‌کرد و سابقه مبارزات سرسختانه با رژیم پهلوی را در کارنامه خود داشت، دار فانی را وداع گفت.

ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت محمدرضا اعتمادیان، تصاویری از این مبارز انقلابی را در ادامه می‌بینید.


محمدرضا اعتمادیان در قاب تصویر

محمدرضا اعتمادیان در قاب تصویر

محمدرضا اعتمادیان در قاب تصویر

محمدرضا اعتمادیان در قاب تصویر

محمدرضا اعتمادیان در قاب تصویر

محمدرضا اعتمادیان در قاب تصویر

محمدرضا اعتمادیان در قاب تصویر