30 دی 1341
انتشار اعلامیه علما برای مقابله با سیاست‌های محمدرضاپهلوی

براي مقابله با اقدامات محمدرضا پهلوی ـ «انقلاب شاه و ملت» ـ امام خميني و علماي طراز اول قم تشكيل جلسه دادند و اعلاميه‌اي با 9 امضا منتشر كردند.