اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویری از مهندس مهدی بازرگان
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مهدی بازرگان از موسسین نهضت آزادی، در 30 دی سال 1373 در گذشت. آنچه در ادامه می‌بینید  تصاویری از مهدی بازرگان است که اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده است.


مهندس بازرگان در قاب تصویر

مهندس بازرگان در قاب تصویر

مهندس بازرگان در قاب تصویر

مهندس بازرگان در قاب تصویر

مهندس بازرگان در قاب تصویر

مهندس بازرگان در قاب تصویر

مهندس بازرگان در قاب تصویر

مهندس بازرگان در قاب تصویر

مهندس بازرگان در قاب تصویر

مهندس بازرگان در قاب تصویر