انقلاب اسلامی در قزوین
روایت محمدرضا اعتمادیان از تظاهرات باشکوه مردم قزوین در سال 57

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمدرضا اعتمادیان، از مبارزین انقلابی که سابقه مبارزه با رژیم پهلوی در شهرهای مختلف را هم در کارنامه خود داشت، دار فانی را وداع گفت. وی که در سال 1357 شاهد مبارزات مردم قزوین با رژیم پهلوی بود، در بخشی از کتاب خاطراتش که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است در این رابطه می‌گوید: در دیماه 1357، سرتیپ معتمدی، فرماندار نظامی قزوین برای سرکوب مردم و به هراس انداختن آنها در این شهر دست به کشتار زد و حمام خون به راه انداخت. در قزوین آیت‌الله باریک‌بین، رهبری جریانات انقلابی را بر عهده داشت و حکومت نظامی به خاطر حضور پر دامنه مردم و جوش و خروش آنها دست به جنایت زده بود. در این اقدام، بیش از ۴۰۰ دستگاه ماشین به وسیله تانک‌ها از بین رفت و خانه تعداد زیادی از انقلابیون به آتش کشیده شد. عمال حکومت نظامی درصدد بودند تا با این اقدام، جو خفقان را بر قزوین حاکم نمایند.

ما نیز در مشورتی که با دوستان داشتیم، تصمیم گرفتیم دسته جمعی به قزوین رفته و با راه انداختن تظاهرات، دوباره مردم را به صحنه بکشانیم. همچنین یکی از دوستان به من گفت که تعداد زیادی مجروح در خانه‌های مردم قزوین هستند که به دکتر و دارو نیاز دارند. بنابراین ما از تهران یک گروه شش، هفت نفره پزشک و پرستار را که توسط دکتر شیبانی معرفی شده بودند به قزوین فرستادیم.

آنان همان شب برگشته و گفتند ما به سراغ هر خانه‌ای که می‌رفتیم، چون ما را نمی‌شناختند اعتماد نمی‌کردند و می‌ترسیدند که ما مأمور رژیم باشیم از این رو می‌گفتند ما در منزل مجروحی نداریم، در حالی که واقعیت چیز دیگری بود.

برای به کارگیری مجدد این پزشکان و به راه انداختن تظاهرات در این شهر با چند ماشین به قزوین رفتیم و در میدانی نزدیک بازار، پلاکاردهایی را که در تهران تهیه کرده بودیم برپا کرده و شروع به سر دادن شعار کردیم. ما نزدیک به سی نفر بودیم و با شعارهایمان که «لااله الاالله» و «الله اکبر» بود تظاهرات کوچکی راه انداختیم. از حدود ساعت 9 صبح کارمان را شروع کردیم و یک ساعت بعد حدود جمعیت ما صد نفر شد. همگی تصمیم گرفتیم به سمت امامزاده حسین که چهار کیلومتر با ما فاصله داشت حرکت کنیم.

بین راه بتدریج بر جمعیت ما اضافه شد. وقتی جمعیت بالغ بر ۴۰۰، ۵۰۰ نفر شد به تدریج شعارها نیز عوض گردید به طوری که همگی شعار «الله اکبر، خمینی رهبر» و «نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه» را سر دادیم. وقتی به امامزاده رسیدیم، انتهای جمعیت دیده نمی‌شد. پیش از آن دوستان به علت ازدیاد جمعیت، دور امامزاده تعدادی بلندگو نصب کرده بودند.

با این که نیروهای امنیتی و انتظامی دور جمعیت را گرفته بودند، ولی کاری نمی‌توانستند انجام دهند. وقتی به امامزاده رسیدیم دیگر شعار مرگ بر شاه را نیز سر داده بودیم. در امامزاده، آقای مروارید ضمن سخنرانی پرشوری که انجام داد، به رژیم پهلوی و جنایات آن نیز حمله کرد. مردم قزوین نیز با تکبیر، صحبت‌های ایشان را تأیید کرده و همراهی خود را نشان می‌دادند.