3 بهمن 1357
اعلام موجودیت کمیته استقبال

کمیته استقبال از امام خمینی در اولین اطلاعیه خود چگونگی برگزاری مراسم استقبال از امام خمینی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کرد.