3 بهمن 1341
تظاهرات گسترده مردم علیه رژیم پهلوی

به رغم تهدیدات اسدالله علم، تظاهرات در تهران علیه دولت برگزار شد و در قم، بازارها تعطیل و تظاهرات گسترده‌ای انجام گرفت.