8 بهمن 1357
رژه افراد نیروی هوایی و همافران در حمایت از امام خمینی

عده زيادي از افراد نيروهاي هوائي و همافران در خيابان‌هاي تهران به حمايت از امام‌خميني رژه رفتند.