8 بهمن 1357
کشتار خونین مردم به دستور ژنرال هایزر امریکایی

امروز در تظاهرات گسترده‌ مردم علیه رژیم پهلوی در بستن فرودگاه مهرآباد، به دستور ژنرال هایزر امریکایی نظامیان رژیم پهلوی بر روی مردم آتش گشودند که باعث شهات ده‌ها تن از مردم شدند.