اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
مرحوم محمدنبی حبیبی در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمدنبی حبیبی دبیرکل مؤتلفه اسلامی و از مبارزین انقلابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم در مناصب مختلفی از استانداری فارس و خراسان تا شهرداری تهران و ... به خدمت پرداخت، درگذشت. 

ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت مرحوم حبیبی، تصاویری از وی از نظر می‌گذرد.

تصاویری از مرحوم محمدنبی حبیبی
محمدنبی حبیبی در کنار آیت‌الله خامنه‌ای( سمت چپ)

تصاویری از مرحوم محمدنبی حبیبی
مرحوم حبیبی در دوران استانداری خراسان

تصاویری از مرحوم محمدنبی حبیبی
محمدنبی حبیبی در کنار آیت‌الله مهدوی‌کنی

تصاویری از مرحوم محمدنبی حبیبی
مرحوم حبیبی در بازدید از پروژه مترو دردشت

تصاویری از مرحوم محمدنبی حبیبی
محمدنبی حبیبی در کسوت شهردار تهران

تصاویری از مرحوم محمدنبی حبیبی

تصاویری از مرحوم محمدنبی حبیبی

تصاویری از مرحوم محمدنبی حبیبی
محمدنبی حبیبی در کنار حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد و حجت‌الاسلام سالک