9 بهمن 1361
شهادت حسن باقری

حسن باقري (معروف به افشردي) جانشين فرمانده يگان زميني سپاه به همراه 4 نفر ديگر از فرماندهان سپاه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل به شهادت رسيدند.