9 بهمن 1320
امضای پیمان تحمیلی سه جانبه بین انگلستان، شوروی و ایران در مجلس شورای ملی

پيمان اتحاد ميان ايران، انگلستان و روسيه امروز در تهران به امضاي سه كشور رسيد و نهائي شد.