10 بهمن 1357
ادامه تظاهرات سراسری مردم علیه بختیار

تظاهرات و راهپيمائي‌هاي سراسري در اكثر شهرهاي كشور عليه بختيار جريان دارد.