رابطه استقلال و پیشرفت در کلام امام خمینی(ره)
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی،‌ امام خمینی(ره) در سال 58 درباره عدم وابستگی به امریکا فرمودند: باید زحمت بکشیم تا در همه جناح ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. اگر  بنا باشد در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد. تبلیغاتی که در طول تاریخ شده است، اسباب این شده  که شرقی ها این گمان را پیدا کردند که هر چه کمال هست در غرب است. و این اسباب این شده است که خودشان را به کلی در مقابل غرب و در مقابل امریکا باختند. 

هر چیزی را می‏گفتند باید ما از خارج وارد کنیم. هی با فلان شرکت، با فلان شرکت خارجی، پیمان می‏بستند. برای اینکه کشورهای اسلامی بخواهند روی پای خود بایستند باید وابستگی نظامی و فرهنگی و اقتصادی و هر نوع وابستگی دیگر خود را با امریکای جهانخوار و کشورهای استعمارگر قطع نموده و استقلال خود را حفظ کنند. 

 صحیفه امام خمینی(ره)، ج 10، ص 436