تطهیر ناشدنی
فساد اخلاقی خاندان پهلوی در گزارش ساواک

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، از جالب ترین نکات در خصوص مفاسد دربار پهلوی، اطلاع ساواک از فساد اخلاقي خاندان پهلوي بود. 

بطور مثال مامور ویژه ساواک در گزارش خود به نقل از مدیر کاباره شکوفه نو، چنین می نویسد: " من مجبورم چند نفر از رقاصه های خارجی را که برای اجرای برنامه به ایران می آورم در اختیار رئیس اداره اماکن شهربانی بگذرام و بعضی اوقات هم آنها را به دربار برده و به شاهپورها معرفی کنم. بیش از همه شاهپور محمود رضا و شاهپور حمید رضا (برادران محمد رضا) در معاشرت با زنان کاباره افراط می کنند."

برگرفته از کتاب دربار به روایت دربار