17 بهمن 1357
راهپیمایی مردم در حمایت از حکم امام خمینی در تعیین دولت موقت

ميليون‌ها نفر از مردم در سراسر كشور در يك راهپيمائي بزرگ حمايت خود را از حكم امام‌خميني در تعيين دولت موقت اعلام كردند.