21 بهمن 1357
برقراری حکومت نظامی توسط رژیم پهلوی

فرماندار نظامي تهران و حومه در اعلاميه شماره 40 خود مقررات منع عبور و مرور را از ساعت 16:30 تا 5 بامداد برقرار كرد.