21 بهمن 1315
خودکشی علی‌اکبر داور

علي‌اكبر داور از پايه‌هاي اساسي سلطنت رضاخان در منزل خود، خودكشي كرد.