22 بهمن 1357
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی

با اعلام بی‌طرفی ارتش و پیوستن نظامیان به صفوف مبارزین، رژیم 2500 ساله شاهنشاهی سقوط کرد و انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی به پیروزی کامل رسید.