اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
مرحوم محمدجواد صاحبی در آئینه تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمد جواد صاحبی، از مبارزان نهضت اسلامی دار فانی را وداع گفت. ضمن تسلیت درگذشت این استاد برجسته و دین‌پژوه، تصاویری از وی از نظر می‌گذرد.


مرحوم محمدجواد صاحبی در آئینه تصویر

مرحوم محمدجواد صاحبی در آئینه تصویر

مرحوم محمدجواد صاحبی در آئینه تصویر

مرحوم محمدجواد صاحبی در آئینه تصویر

مرحوم محمدجواد صاحبی در آئینه تصویر

مرحوم محمدجواد صاحبی در آئینه تصویر