24 بهمن 1321
استعفای قوام از نخست‌وزیری

احمد قوام ـ قوام‌السلطنه‌ـ نخست‌وزير به دليل اختلافات داخلي كابينه و اوجگيري مخالفت نمايندگان مجلس با وي، از رياست دولت استعفا كرد.