25 بهمن 1367
صدور حکم تاریخی امام خمینی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی

سلمان رشدي به دليل انتشار كتابي به نام «آيات شيطاني» كه حاوي توهين به ساحت مقدس حضرت رسول اكرم (ص) بود، به حكم امام خميني مرتد و مهدورالدم شناخته شد.