26 بهمن 1367
اعلام عزای عمومی در اعتراض به انتشار کتاب آیات شیطانی

در اعتراض به انتشارات كتاب «آيات شيطاني» از سوي هيات دولت و با تاييد امام‌‌خميني امروز در سراسر كشور عزاي عمومي اعلام شد.