28 بهمن 1367
آغاز مذاکرات سه جانبه صلح ایران و عراق

مذاکرات سه جانبه صلح بین ایران و عراق با حضور دبیر کل سازمان ملل در نیویورک آغاز شد.