28 بهمن 1341
اعتراض مجدد علما به انقلاب سفید

نه نفر از علمای طراز اول طی اعلامیه‌ای بار دیگر مخالفت خود با انقلاب سفید (اصول ششگانه) را اعلام کردند.