28 بهمن 1324
تظاهرات گسترده مردم علیه قوام

تظاهرات گسترده‌اي در ميدان بهارستان عليه قوام‌السلطنه نخست‌وزير برگزار شد.