29 بهمن 1357
تاسیس حزب جمهوری اسلامی

با انتشار بيانيه‌اي مشترك به امضاي آیات بهشتي، باهنر، خامنه‌اي، موسوي اردبيلي و حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني، حزب جمهوري اسلامي تأسيس شد.