29 بهمن 1353
حمایت قاطع محمدرضا پهلوی از رژیم صهیونیستی

محمدرضا پهلوي در زوريخ با وزير خارجه آمريكا ملاقات كرد و به وي اطمينان داد كه در صورت وقوع جنگ در خاورميانه ايران در هيچ‌گونه تحريم نفتي علیه اسرائيل شركت نخواهد كرد.