با محوریت مجاهدت‌های زنان در دوران انقلاب و دفاع مقدس منتشر شد؛
سومین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سومین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» با محوریت مجاهدت‌های زنان در دوران نهضت اسلامی و دفاع مقدس در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه می‌بینید.

سومین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

سومین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

سومین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

سومین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»