اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
آیت‌الله واعظ طبسی در قاب تصاویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله عباس واعظ طبسی از مبارزان انقلابی و پس از عمری همراهی با امام خمینی و مقام معظم رهبری در مسئولیت‌های مختلف، در 14 اسفند 1394 دار فانی را وداع گفت. به همین مناسبت تصاویری به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله واعظ طبسی تصاویری از وی در حسای اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.


تصاویری از آیت الله واعظ طبسی


تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی


تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی

تصاویری از آیت الله واعظ طبسی