به روایت تصاویر
حمایت‌های مردمی از نهضت ملی نفت

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مردم ایران نقش ویژه‌ای در مبارزات نهضت ملی نفت در 29 اسفند داشتند. بخشی از تصاویر آن دوران به خوبی این نقش ویژه را به تصویر می‌کشد که در ادامه از نظر می‌گذرد.


تصاویری از حمایت مردمی از نهضت ملی نفت ایرانتصاویری از حمایت مردمی از نهضت ملی نفت ایران

تصاویری از حمایت مردمی از نهضت ملی نفت ایران


تصاویری از حمایت مردمی از نهضت ملی نفت ایران


تصاویری از حمایت مردمی از نهضت ملی نفت ایران


تصاویری از حمایت مردمی از نهضت ملی نفت ایران