انقلاب اسلامی در سبزوار
گوشه‌ای از مبارزات مردم سبزوار با رژیم پهلوی در فروردین 57

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در نخستین روزهای سال 1357، مردم سبزوار که به پیروی از روحانیون، سال نو را با اعلام عزای عمومی آغاز کرده بودند، مبارزات برنامه‌ریزی شده خود با رژیم پهلوی را ادامه دادند. براساس مندرجات کتاب «انقلاب اسلامی در سبزوار» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده است، در آغازین روزهای سال نو، پارچه‌نوشته و شعارهايي در اين‌ خصوص بر دروديوار شهر نصب شده‌بود. ازجمله شعارهاي جالب توجه که کاملاً با موضوع تحريم عيد نوروز هماهنگ و بيانگر خواسته‌‌ها و آمال مردم بود، اين بود:

عيد ما روزي بود کز ظلم آثاري نباشـد

در کمند رنج و درد و غم گرفتاري نباشد

عيد ما روزي بود کز پرتو امن و عدالت

هـيـچ مظـلومي اسير ظلم جـبـاري نباشد

عيد ما روزي بود کاندر محيط کشور ما

از خـيـانـت پيشگان سفله دياري نباشد

اوايل سال 1357، سراسر غم و اندوه بود؛ اما مردم با برپايي چهلم‌‌هاي مکرر ياد و نام شهدا را زنده‌نگه‌داشتند. بنابر گزارشي که شيخان، رئيس سازمان اطلاعات و امنيت خراسان، براي رئيس شهرباني استان ارسال کرده بود، در بيشتر شب‌های فروردین آن سال، اعلاميه‌هاي بسياري در حمايت و طرفداري از امام‌خميني در شهر سبزوار منتشر مي‌‌شد. در گزارش مزبور چنين بيان شده که «در صبح روز هشتم عيد، اعلاميه‌‌هاي مبني بر بزرگداشت شهداي حادثه‌ تبريز در سبزوار توزيع شده است». این اعلامیه‌ها تاثیر فراوانی در تمرکز مبارزات مردم در سبزوار داشت.