به مناسبت هفته دفاع مقدس منتشر شد؛
تصاویری از جانبازان جنگ تحمیلی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با هفته دفاع مقدس تصاویری از جانبازان جنگ تحمیلی از نظر می‌گذرد.


تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامیتصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی

تصاویری از جانبازان انقلاب اسلامی